Dni Augustowa 1991

Dni AugustowaMateriały APK

Film zrealizował Jerzy Stankiewicz

 • Realizacja:
  mgr J. Stankiewicz
 • Komitet Organizacyjny:
  Janusz Dworak
  Jadwiga Dzienis
  Stanisław Lipiński
  Tadeusz Osewski
  Eliza Ramut
  Eugeniusz Simson
  Wojciech Stankiewicz
  Zdzisław Wasilewski
 • nagłośnienie:
  Paweł Maksymiuk
  Urząd Telekomunikacji w Augustowie
 • fundatorzy nagród:
  Polikarp Augustyniak
  Karol Burkiet
  Lech Ramus
  Andrzej Siemion
  Józef Wiszniewski
  oraz
  Cech Rzemiosł Rozn. w Augustowie
  Mazurska Wytwórnia Tytoniu Przemysłowego w Augustowie
 • udostępnienie ubrań i biżuterii:
  p. Bożeccy
  p. Jedlińscy
  p. Karbowscy
 • pomoc w organizacji oraz nadzór nad porządkiem:
  Roman Mandygraf
  Franciszek Rychlicki
  oraz
  Komenda Rej. Policji w Augustowie
 • prowadzenie dyskotek:
  Antoni Hiero
 • zabezpieczenie ulic:
  Wojewódzka Dyrekcja Dróg Miejskich w Suwałkach
  Rejon Dróg Publicznych w Augustowie
 • organizacja imprez sportowych:
  szkoły miejskie
  Zarząd Miejski TKKF
  Jednostka WOP
 • wystawa sprzętu komputerowego:
  Społeczna Szkoła Podstawowa w Augustowie
 • pokaz mody:
  Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Augustowie
 • program imprezy oraz scenariusz:
  Augustowskie Placówki Kultury
  Osiedlowy Dom Kultury przy SM w Augustowie
  Młodzieżowy Dom Kultury w Augustowie
  Komenda Hufca ZHP w Augustowie
 • wsparcie działalności:
  Administracja Rządowa i Samorządowa miasta Augustów