Lokacje

Miejsca, w których kręcono filmy w Augustowie

Szosa augustowska

Most na Sajenek

Plaża miejska

Amfiteatr

Iskra

ul. Mostowa

Pałac na wodzie

Augustowskie Centrum Edukacyjne

ul. Sienkiewicza 2

Wieża obserwacyjna w Jazach

Marina Borki

Oficerski Yacht Club (WDW)

Uroczysko Powstańce

Rezerwat Starożyn

Willa Prezydenta (budynek Yacht Clubu)

ul. Kopernika 12

ul. Kopernika 15

Bar „No to cyk”

Żegluga Mazurska

Targ

Śluza Swoboda

Schron w Skieblewie

Skowronek

Lasek w Wojciechu