Lokacje

Miejsca, w których kręcono filmy w Augustowie

Dawna szkoła w Wojciechu

Fermentownia

Dworzec PKP

Stary tartak

Młyn na Bliźnie

Upustek

Dom z „Żywotu Mateusza”

Most w Klonownicy

Kaplica Najświętszej Marii Panny w Studzienicznej

Binduga w Jazach

Willa u Wioli

Domek filmowca przed Świniuchą

Kościół w Studzienicznej

Droga w Suchej Rzeczce

Dom „Rodziny człowieczej”

Śluza Paniewo

Śluza Perkuć

Stara poczta

Rynek Zygmunta Augusta

Most Dowgirda