Dom z „Żywotu Mateusza”

Nie udało się ustalić miejsca kręcenia filmu. Padają miejscowości Krusznik, Bryzgiel i Czerwony Krzyż (poza powiatem augustowskim)
Filmy kręcone w tym miejscu

Żywot Mateusza (1968)