Podróż do Augustowa

Filmy o Augustowie

Naomi Sokol Zeavin jest córką Maksa Sokolskiego, augustowskiego Żyda, który przed II Wojną Światową wyjechał do USA. Pod koniec lat 70-tych Naomi odwiedziła miasto swojego ojca, a po tej wizycie, z zebranych wśród potomków augustowskich Żydów funduszy, na terenie dawnego cmentarza Żydowskiego powstał pomnik upamiętniający tę niegdyś liczną w Augustowie społeczność.

Wydarzenia te zostały utrwalone na filmie „Journey to Augustów”.

Dzięki pracy Jamińskiego Zespołu Indeksacyjnego udało się dotrzeć do polskie wersji tego filmu.

Więcej informacji: https://jzi.org.pl/2021/08/13/jak-powstal-film-podroz-do-augustowa/